Kompresory spiralne

Kompresory spiralne

Sprężarki spiralne

Kompresory spiralne, nazywane również sprężarkami spiralnymi, służą do zmniejszania objętości powietrza, które jest zasysane przez wirnik spiralny. Wirnik napędzany jest przez ruchy mimośrodowe i współpracuje z umieszczonym w korpusie elementem spiralnym. Wirnik i stały element spiralny są umieszczone względem siebie w taki sposób, że możliwe jest przesunięcie o 180 stopni. W takim układzie ruch wirnika powoduje zmniejszanie objętości powietrza i zwiększanie ciśnienia. Konstrukcja kompresorów spiralnych umożliwia osiąganie stałego ciśnienia, nie występują pod tym względem zmiany – pulsacja ciśnieniowa. Natężenie przepływu powietrza jest stałe. Takie rozwiązanie pozwala na stabilny rytm pracy sprężarki pod bardzo dużym obciążeniem. Dzięki pracy kompresora, który pracuje bez użycia oleju, można uzyskać czyste powietrze – bez żadnych zanieczyszczeń. Wykorzystuje się je w przemyśle elektronicznym, w medycynie, w pracach lakierniczych i malarskich. Kompresory napędzane są przez silniki elektryczne, które wprawiają w ruch wirnik spiralny.